Akademia Razem

to nowoczesna i przyjazna dziecku szkoła, do której dzieci lubią przychodzić i uczyć się.

Drogi rodzicu

Podaruj swojemu dziecku język ojczysty

Szkoła powstała w roku 2015 w ramach fundacji Centrum Together-Razem – organizacji działającej na rzecz Polaków w Irlandii od roku 2006. Szkoła operowała głównie w formule stacjonarnej ale pandemia COVID-19 i lockdown otworzyły nowe drzwi i możliwości do nauczania zdalnego

Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców bez nauczania niepotrzebnych przedmiotów. Stawiamy na konkret – czyli głównie naukę języka polskiego.

Chcemy, aby dzieci urodzone poza Polską umiały rozmawiać po polsku, pisać i czytać.
Chcemy, aby dzieci znały polskie tradycje i kulturę, aby uczyły się historii i geografii.
Pozostałe przedmioty przecież mają w swoich własnych, codziennych szkołach
W Akademii Razem realizujemy własny autorski program nauczania oparty o podstawę programową MEN- ale jesteśmy dumni z tego , że program nie jest przeładowany, a nauczyciele są bardzo elastyczni w metodyce pracy z uczniem.

W Akademii Razem wydajemy świadectwa szkolne

W naszej szkole wydajemy też legitymacje szkolne

I mamy świetnych nauczycieli pasjonatów!

Co jeszcze?

Akademia Razem jest zarejestrowaną szkołą w bazie placówek polonijnych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą

Szkoła jest wpisana do rejestru placówek ORPEG pod numerem 7455 tutaj: Wpis w ORPEG

Akademia Razem jest wspierana przez Ambasadę RP w Dublinie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zarejestruj się  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  * pola obowiązkowe

  Administratorem danych osobowych jest Centrum Together-Razem z siedzibą w Cork w Irlandii.

  Centrum Together-Razem jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Charity Authority w Irlandiii pod numerem oraz w Company Registration Office pod numerem . Sekretariat Administratora znajduje się w Cork, adres: Unit2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork, telefon 0035 21 439 55 88 email info@together-razem.org adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: info@together-razem.org

  Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy o udostępnienie platformy polskaszkolaoline.ie , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z archiwizowaniem dokumentacji rozliczeniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  W wykonaniu umowy dane osobowe zostaną przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się kształcenie dziecka oraz podmiotom świadczącym dla administratora usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.