Tło powstania szkoły online

Pandemia Covid-19 i zmieniające się ciągle obostrzenia niosą ze sobą wiele niepewności, brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa.

Alternatywą do kontynuowania realizacji programu nauczania, stało się zdalne nauczanie. Do tej pory taka forma nauczania zwykle obejmowała szkolnictwo wyższe, podyplomowe czy kursy doskonalące. COVID-19  znacząco przyspieszył proces upowszechniania tego rodzaju edukacji na całym świecie, co więcej rozpowszechniając zdalną formę edukacji na nauczanie wczesnoszkolne, a nawet przedszkolne.

 

Z powodu lockdownów szkoły w Irlandii w UK był zamykane i otwierane, a nauczyciele uczyli dzieci online. Takie nauczanie w szkolnictwie powszechnym wyglądało różnie, jedni rodzice nie byli zadowoleni, a inni sobie chwalili.

Wtedy też i Akademia Razem wprowadziła nauczanie online. Na początku nieśmiało korzystając ze Skype, a później lepiej i jeszcze lepiej za pomocą specjalnej usługi online ClickMeeting. A dzisiaj mamy już własny system i własną platformę do nauczania online.

Dzisiaj mamy nauczycieli, którzy zdobyli już doświadczenie w prowadzeniu lekcji zdalnych

Dzisiaj mamy cały nasz program dostosowany do zajęć zdalnych.

Nauczyciele korzystają ze szkoleń oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego ciągle doskonalą się w kwestii metodyki nauczania zdalnego.

Zalety nauczania zdalnego

Taki rodzaj edukacji ma wiele zalet, o czym przekonali się już rodzice dzieci współpracujących z naszą placówką w trakcie pandemii.

E-nauczanie pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat.

Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców i zachęcamy ich do wspierania mniejszych dzieci.

E-nauczanie wymaga, aby to rodzice stali się „nauczycielami” dzieci. Czas, który należy przeznaczyć na naukę z dzieckiem to średnio około 6 godzin tygodniowo.

Wraz z wiekiem uczniowie stają bardziej samodzielni, dlatego mogą sami korzystać z platformy.

Jak wygląda nauka w szkole online?

Nauka rozpoczyna się od września każdego roku. Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane zostały zgodnie z naszym programem nauczania.

Dziecko w ciągu tygodnia samo loguje się na platformę edukacyjną i korzysta z gotowych scenariuszy, rozwiązuje testy sprawdzające wiedzę. Na koniec tygodnia spotyka się w grupie z innymi uczniami wraz z nauczycielem prowadzącym na lekcji online i omawia przyswojoną wiedzę, zadaje pytania nauczycielowi w celu przyswojenia wiedzy.

Nauczyciel zadaje tez zadanie domowe. Każdy zakres materiału zakończony jest testem a rodzice dzięki dostępowi do E-Dziennika mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Zarejestruj się, aby poznać pełną ofertę platformy i zapisać dziecko na odpowiedni program edukacyjny    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
    * pola obowiązkowe

    pl_PLPolish