Tło powstania szkoły online

Pandemia Covid-19 i zmieniające się ciągle obostrzenia niosą ze sobą wiele niepewności, brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa.

Alternatywą do kontynuowania realizacji programu nauczania, stało się zdalne nauczanie. Do tej pory taka forma nauczania zwykle obejmowała szkolnictwo wyższe, podyplomowe czy kursy doskonalące. COVID-19  znacząco przyspieszył proces upowszechniania tego rodzaju edukacji na całym świecie, co więcej rozpowszechniając zdalną formę edukacji na nauczanie wczesnoszkolne, a nawet przedszkolne.

 

Z powodu lockdownów szkoły w Irlandii w UK był zamykane i otwierane, a nauczyciele uczyli dzieci online. Takie nauczanie w szkolnictwie powszechnym wyglądało różnie, jedni rodzice nie byli zadowoleni, a inni sobie chwalili.

Wtedy też i Akademia Razem wprowadziła nauczanie online. Na początku nieśmiało korzystając ze Skype, a później lepiej i jeszcze lepiej za pomocą specjalnej usługi online ClickMeeting. A dzisiaj mamy już własny system i własną platformę do nauczania online.

Dzisiaj mamy nauczycieli, którzy zdobyli już doświadczenie w prowadzeniu lekcji zdalnych

Dzisiaj mamy cały nasz program dostosowany do zajęć zdalnych.

Nauczyciele korzystają ze szkoleń oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego ciągle doskonalą się w kwestii metodyki nauczania zdalnego.

Zalety nauczania zdalnego

Taki rodzaj edukacji ma wiele zalet, o czym przekonali się już rodzice dzieci współpracujących z naszą placówką w trakcie pandemii.

E-nauczanie pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat.

Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców i zachęcamy ich do wspierania mniejszych dzieci.

E-nauczanie wymaga, aby to rodzice stali się „nauczycielami” dzieci. Czas, który należy przeznaczyć na naukę z dzieckiem to średnio około 6 godzin tygodniowo.

Wraz z wiekiem uczniowie stają bardziej samodzielni, dlatego mogą sami korzystać z platformy.

Jak wygląda nauka w szkole online?

Nauka rozpoczyna się od września każdego roku. Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane zostały zgodnie z naszym programem nauczania.

Dziecko w ciągu tygodnia samo loguje się na platformę edukacyjną i korzysta z gotowych scenariuszy, rozwiązuje testy sprawdzające wiedzę. Na koniec tygodnia spotyka się w grupie z innymi uczniami wraz z nauczycielem prowadzącym na lekcji online i omawia przyswojoną wiedzę, zadaje pytania nauczycielowi w celu przyswojenia wiedzy.

Nauczyciel zadaje tez zadanie domowe. Każdy zakres materiału zakończony jest testem a rodzice dzięki dostępowi do E-Dziennika mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Zarejestruj się, aby poznać pełną ofertę platformy i zapisać dziecko na odpowiedni program edukacyjny  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  * pola obowiązkowe

  Administratorem danych osobowych jest Centrum Together-Razem z siedzibą w Cork w Irlandii.

  Centrum Together-Razem jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Charity Authority w Irlandiii pod numerem oraz w Company Registration Office pod numerem . Sekretariat Administratora znajduje się w Cork, adres: Unit2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork, telefon 0035 21 439 55 88 email info@together-razem.org adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: info@together-razem.org

  Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy o udostępnienie platformy polskaszkolaoline.ie , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z archiwizowaniem dokumentacji rozliczeniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  W wykonaniu umowy dane osobowe zostaną przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się kształcenie dziecka oraz podmiotom świadczącym dla administratora usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.