,

Edukacja szkolna – zajęcia wyrównawcze

16.80 za każdy 1 miesiąc

Usługa płatna w systemie miesięcznym (abonamentowym) – €15. zajęcia odbywają się raz w tygodniu – 1 godzina. Do usługi doliczona jest opłata serwisowa€1,8.

Kategorie: ,

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów Akademii Razem mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a także do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią. Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości w tym:

  • umożliwienie uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności czytania, pisania;
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych;
  • przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu, pisaniu.

Zajęcia będą prowadzone przez Panią mgr Agatę Białek doświadczonego pedagoga, terapeutę zajęciowego i systemowego, raz w tygodniu przy zebraniu się minimalnej grupy 6 osób.

pl_PLPolish