,

Edukacja szkolna – kółko dziennikarskie

11.80 za każdy 1 miesiąc

Usługa płatna w systemie miesięcznym (abonamentowym) – €10. Zajęcia odbywają się raz na 2 tygodnie – 1 godzina. Do usługi doliczona jest opłata serwisowa €1,8.

Kategorie: ,

Poprzez udział w Kółku uczeń:

  • poszerzy swoją wiedzę na temat środków masowego przekazu, takich jak prasa, Internet, radio, telewizja;
  • zdobędzie lub udoskonali umiejętność tworzenia tekstów i innych materiałów charakterystycznych dla wybranych mediów, zwłaszcza prasy i Internetu;
  • poprzez aktywne uczestnictwo pozna etapy pracy nad gazetką szkolną;
  • usprawni umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przy realizacji postawionych zadań;
  • rozwinie umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne.

Wymiernym efektem pracy uczniów będzie wydanie 2 gazetki szkolnej oraz opublikowanie na szkolnej stronie internetowej innych tekstów powstałych w ramach pracy koła dziennikarskiego.

pl_PLPolish